Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok
ZVÁRAČKY od nás pre Vás


...kvalintý e-shop so zváracou technikou.
SlovenskýEnglishRSS
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
http://www.dpd.com/sk/(portal)/sk
Kategórie Výrobcovia
kat * * * VÝPREDAJ * * *
katNABÍJAČKY, BOOSTRE
katTESTERY BATÉRIÍ
katZVÁRAČKY MMA
katZVÁRAČKY TIG
katZVÁRAČKY MIG/MAG
katMULTIFUNKČNÉ ZARIAD.
katPLAZMOVÉ REZAČKY
katPRÍDAVNÉ MATERIÁLY
katNAVÁRANIE SVORNÍKOV
katHORÁKY A ND
katAUTOGÉN GCE
katPRÍSLUŠENSTVO
katBRUSIVO
katNÁRADIE
katOCHRANNÉ POMÔCKY
katODSÁVACIE JEDNOTKY
katZVÁRAČSKÁ CHÉMIA
katELEKTROCENTRÁLY
katMENIČE NAPÄTIA
Výrobcovia
Overenie objednávky

*Číslo objednávky:

*E-mailová adresa:
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne overenie.
Akciové produkty

Zvárací invertor GAMA 166 s káblami Omic

Zvárací invertor GAMA 166 s káblami Omicron GAMA 166 jeprofesionáln y zvárací invert...

214.00 EUR  s DPH
198.00 EUR s DPH

Zvárací invertor TIG 200M Pulz RILON

Zvárací invertor TIG 200M Pulz RILON Invertor TIG 200M Pulz RILON je zvárací ...

894.00 EUR  s DPH
564.00 EUR s DPH

Zvárací invertor TIG 160 RILON

Zvárací invertor TIG 160 RILON Zvárací invertor TIG 160 Rilon je vhodný...

418.80 EUR  s DPH
398.40 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Podporované platby
Predaj na splátky prostredníctvom Home Credit
QUATRO
Doprava tovaru
Doprava prostredníctvom kuriéra DPD
Doprava prostredníctvom pošty
Aktualizácia
Posledná aktualizácia 26.02.2021.
http://www.rilon.eu
*
*
*
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA.
firma
 
 Názov:
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 www:
 E-mail:
 Telefón:
 Fax:
 Mt:

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:


 Banka:
 Číslo účtu:
 
hlavný kontakt
 
 Priezvisko:
 Meno:
 E-mail:
 Telefón:
 Mt:
 Funkcia:

prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
3828
Kontrolný kód:
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a firmou WELD TRADE
s.r.o. Sú k dispozícií v sídle dodávateľa na kontaktnej adrese a internetovej adrese
www.obchod.martinexsk.sk. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový odberateľ je
povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce. Ceny zverejnené
na www.obchod.martinexsk.sk sú platné len pre objednávky cez E-obchod.

II. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Nákup vo E-obchode môžu uskutočňovať všetky fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty.

III. KONTAKTNÁ ADRESA

Fakturačná adresa: WELD TRADE s.r.o. , Rampová 4 , 040 01 Košice.
Kontaktná adresa - office: WELD TRADE s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice.

IV. OBJEDNÁVANIE TOVARU:

Kupujúci si môže u dodávateľa objednať tovar osobne, telefonicky, písomnou formou , elektronicky
prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom E-obchodu. Každá objednávka musí obsahovať: meno
odberateľa, kontaktnú osobu, telefónne, faxové číslo , email, bankové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH
presný popis tovaru a počet kusov. Je vhodné uviesť spôsob odberu. Ceny za tovar sú účtované, ak nie
je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Za rozdiely v cenách vzniknuté v
čase od objednania tovaru do času dodavky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, dodávateľ neručí. Ceny
sa môžu meniť v závislosti od výšky kurzov NBS .
• POTVRDENIE OBJEDNÁVKY: V prípade, že odberateľ požaduje potvrdenie objednávky /telefonicky alebo
e-mailom/ musí to v
objednávke uviesť.
• ZÁVÄZNOSŤ OBJEDNÁVKY: Objednávka staršia ako 7 dní bez jej následného potvrdenia stráca platnosť.
Toto ma za následok vyradenie objednávky z evidencie a jej následné zrušenie.
• REZERVÁCIA TOVARU: Objednaný tovar je možné u dodávateľa zarezervovať. Maximálna doba rezervácie
je 3 dni.

V. DOKLADY

1. ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA: Vystavuje sa na tovar, ktorý je na sklade, alebo sa očakáva skorá dodávka a
obratom sa faxom alebo cez internet zasiela zákazníkovi. Nesplnené položky z objednávky sú
registrované v došlom poradí. Pokiaľ ich dodávateľ nie je schopný splniť do 7 pracovných dni, ďalší
postup so zákazníkom dohodne telefonicky alebo e-mailom.
2. FAKTÚRA A DODACÍ LIST: Sú priložené k tovaru (v prípade dopravy prepravnou službou), poštou ako
listová zásielka ,
alebo ich dostane zákazník pri osobnom prevzatí tovaru. Všetky platné doklady musia obsahovať
pečiatku dodávateľa a
podpis zodpovedného pracovníka. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
3. DOBROPIS: V prípade nedodržania stanoveného termínu dodania objednávky je možné vystaviť
odberateľovi na nedodaný tovar dobropis. Pokiaľ má odberateľ neuhradené záväzky voči dodávateľovi,
je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú , alebo úplnú úhradu pohľadávky dodávateľa.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa uskutočňujú vopred, dobierkou alebo prevodným príkazom so splatnosťou . Dátumom úhrady /
platby faktúry, predfaktúry / sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet dodávateľa. Po
pripísaní príslušnej čiastky na účet dodávateľa je tovar pripravený na dodanie. V prípade platby pri
dobierke alebo prevodným príkazom je tovar zasielaný čo najskôr po objednaní. Ak tovar nie je do 5
pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k
dispozícii ďalším záujemcom. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet
dodávateľa, alebo osobne platbou v hotovosti na adrese – viď. Kontaktná adresa. V prípade
nedodržania termínu splatnosti faktúry bude dodávateľom účtované penále v zmysle Obchodného
zákonníka za každý deň omeškania 0,5% z celkovej sumy faktúry. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného
zaplatenia faktúry majetkom firmy WELD TRADE s .r.o.

VII. DODÁVKA TOVARU

Tovar je možné prevziať osobne na kontaktnej adrese WELD TRADE s.r.o., alebo môže byť expedovaný
prepravnou službou. Pri preberaní tovaru si dôkladné skontrolujte množstvo a typ tovaru a či tovar
nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Náklady na prepravu tovaru,
poistenie a náklady na dopravu reklamácii hradí zákazník. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru
neručíme, preto dbajte na správny vyber prepravy. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri
doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v
žiadnom prípade nepoužívajte. Dodávateľ zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

VIII.ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

V prípade, že odberateľ je nútený zrušiť objednávku u dodávateľa, musí tak učiniť písomne, a to
e-mailom, alebo telefonicky. Vrátenie peňazí sa realizuje do 14 dní vrátením sumy na účet, z ktorého
bola platba realizovaná, poštovou poukážkou na adresu odberateľa alebo podľa dohody s odberateľom.
Suma bude znížená o poštovné.

IX.MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
(zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7
pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je
nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto
právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo
u predajcu.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy, ktorej predmetom sú:
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní,
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr.
akcie),
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. dodatočné úpravy
zariadenia),
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny),
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
lotérie a iné podobné hry.

X. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNĚ PODMIENKY

Pre zakúpený tovar platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach dodávateľa.

XI.DODÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe
objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
- adekvátne zabaliť tovar,
- dopraviť tovar v dohodnutej lehote, t.j. do 48 hodín od uhradenia objednávky v prípade kuriérskej
služby, alebo pripraviť tovar nasledujúci pracovný deň na kontaktnej adrese v Košiciach pri osobnom
odbere,
- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobenú meškaním kuriérskej
služby alebo pošty.

XII. ODBERATEĽ SA ZAVÄZUJE

- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

XIII. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI

Za súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa sa rozumie uskutočnenie objednávky.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena
obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu odberateľa.

Súhlasím s týmito podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   Položka  - ktorá musí byť vyplnená.

http://www.rilon.eu
*
http://www.quatro.sk/novinky/260
http://calc.quatro.sk
Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Reklama
Najsledovanejšie

Zvárací invertor COLT 150G v kufríku CEM

Zvárací invertor COLT 150G v kufríku CEMONT

358.80 EUR  s DPH
238.80 EUR s DPH

Zvárací invertor ARC 160 Mini RILON

Zvárací invertor ARC 160 Mini RILON

240.00 EUR  s DPH
179.00 EUR s DPH

Zvárací invertor TT142 TARA s nabíjačkou

Zvárací invertor TT142 TARA s nabíjačkou

408.00 EUR  s DPH
276.00 EUR s DPH
Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
6274

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

WELD TRADE s.r.o.
Výstavby 9
040 11 Košice
Volajte:
KOŠICE
tel0903932683
Píšte:
KOŠICE
einfo@martinexsk.sk
O NÁS
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Rýchlo hore
PODPOROVANÉ PLATBY
Platba na splátky prostredníctvom Home Credit
QUATRO
© WELD TRADE s.r.o. 2016, 40